De Stichting Halen & Brengen neemt sinds 2003 initiatieven op kunst en cultureel gebied, adviseert, organiseert en ontwikkelt creatieve concepten in Vlaardingen. Met als doel bijdragen te leveren aan de levendigheid, identiteit en het imago van de stad Vlaardingen; Vlaardingen lokaal en regionaal op de kaart te zetten en bezoekers te laten zien dat Vlaardingen een prettige stad is om te wonen en te werken, met veel enthousiaste ondernemers, kunst, een groot verenigingsleven en een rijke historie waarin het water en de visserij een belangrijke rol spelen.


Culturele ANBI status

Stichting Halen en Brengen heeft per 1 januari 2018 de culturele ANBI status aangevraagd. Zodra de stichting Halen en Brengen de ANBI status heeft, levert een gift van een bedrijf of donateur voor de gever een belastingvoordeel op. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De culturele variant is bedoeld voor instellingen die voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Gegevens
Stichting Halen en Brengen
Sprinterplaats 86

3134 TB Vlaardingen
info@halenenbrengen.eu
www.halenenbrengen.eu

IBAN: NL92INGB0686734599
KVK: 24346488
RSIN: 812054489
BTWnr: NL812054489B01

De Raad van Toezicht :
Vincent Kevenaar (voorzitter)
Leon Mooijman (penningmeester)
Ed Bijster (secretaris)

De organisatie:
Ben Trooster (directeur)
Annique Camphens (project manager)

Doelstelling
Het doel van Stichting Halen en Brengen is het organiseren van culturele evenementen en activiteiten in Vlaardingen en omgeving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt het algemeen nut, heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten gericht op het bereiken van haar doelstelling en alle overige wettelijke middelen.

Activiteiten
Al sinds 2003 neemt de Stichting Halen & Brengen jaarlijks het initiatief voor de organisatie, uitvoering en financiering van het Vlaardings Loggerfestival in (meestal) het derde weekend van juni, aansluitend op de binnenkomst van de nieuwe haring in Nederland. Een maritiem en cultuurhistorisch publieksevenement in en rond de havens van de voormalige haringstad Vlaardingen. Per 2018 krijgt het festival haar historische (sinds 1974) naam terug, nl. het Haring- en Bierfeest.

Sinds 2015 is de stichting Halen en Brengen tevens de organiserende kracht achter de kerstmarkt in de Binnenstad.

Onbezoldigd
De Raad van Toezicht van de stichting is onbezoldigd, evenals de directeur. De Raad van Toezicht heeft een (parttime) project manager voor de werkzaamheden gedurende het jaar aangesteld. Enkele medewerkers worden in aanloop naar het festival aangetrokken. Samen met de ruim 75 vrijwilligers maakt dit hele team het Loggerfestival ieder jaar tot een succes.


ANBI:

Activiteitenplan Stichting Halen en Brengen

Jaarcijfers Stichting Halen en Brengen.16

Beleidsplan Stichting Halen en Brengen